مبل مدل اَوِنتوس Aventus

جنس چوب چوب روس درجه یک خشک
چنس پارچه مناسبترین پارچه برای این مدل مبلها، پارچه هایی با نرمی و لطافت بالا و بافت چرم و پارچه است از قبیل : مسکو، مایا، ملیتا، سافت و…
ترکیب تک نفره 2 – دو نفره1 – سه نفره1
وزن تقریبی
ابعاد
رنگ بندی
جنس چوب چوب روس درجه یک خشک چنس پارچه مناسبترین پارچه برای این مدل مبلها، پارچه هایی با نرمی و لطافت بالا و بافت چرم و پارچه است از قبیل : مسکو، مایا، ملیتا، سافت و…ترکیب تک نفره 2 - دو نفره1 - سه نفره1 وزن تقریبی ابعاد رنگ بندی

0

User Rating: Be the first one !